Wie zijn wij Wie zijn wij

De Gereformeerde Kerk Winsum e.o. is opgericht in 1887. De gemeente heeft momenteel ongeveer 230 leden. 
We werken veel samen met de hervormde streekgemeente Lank Meamert (Winsum, Baard en Easterlittens). Gewoonlijk is er iedere zondagmorgen om 9.30 uur een kerkdienst in de Anna Tsjerke  aan de Spanummerdyk 5 . Door de week zijn er ook verschillende aktiviteiten: onder meer gespreksgroepen, katechisatie, groothuisbezoek, alphacursus en jeugdclubs. Naast de kerkenraad, de jeugdraad en het college van kerkrentmeesters dragen verschillende commissies zorg voor deze aktiviteiten: onder meer de kindernevendienstleiding, huiskatecheten en clubleiding, de missionaire werkgroep, werkgroep kerk en eredienst en commissie gesprekskringen.

 
De kern van ons gemeente zijn De kern van ons gemeente zijn

Wat wij zien als de kern van ons gemeente-zijn: 

a. Gods woord in het midden: 
Wij willen een gemeente zijn waar Gods woord in het midden staat als richtingwijzer van ons leven en geloven. 

b. Zorgzaam en enthousiast: 
Wij willen een gemeente zijn die iets uitstraalt: een goede sfeer, enthousiasme, saamhorigheid, openheid, blijdschap, warmte, levendigheid, liefde, respect, eerlijkheid, zorgzaamheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 


c. Opbouwend en inspirerend: 
Wij willen een gemeente zijn waar mensen rust kunnen vinden en inspiratie opdoen, waar mensen in hun geloof worden opgebouwd en versterkt en van elkaar leren, door kerkdiensten, bijbelstudie en gebed, aandacht voor en gesprek over levensvragen, door het samen bespreken, belijden en beleven van het geloof. 

d. Openheid zonder oppervlakkigheid: 
Wij willen een gemeente zijn die open en laagdrempelig is, een gemeente waar mensen zich thuis kunnen voelen. Maar dan wel zonder te vervlakken en mét behoud van de eigen identiteit. Een gemeente die dienend in de wereld staat en op een positieve manier betrokken is bij (de eenheid van) het dorpsleven.