We kunnen weer op reis We kunnen weer op reis
Begin maart is vanuit World Servants bekend gemaakt dat de reizen van komende zomer door kunnen gaan! Dit betekend dus dat wij komende zomer naar Malawi zullen gaan om daar te bouwen aan twee klaslokalen. Op dit moment heeft de lokale bevolking tijdelijke lokalen gebouwd. Door de regen is het niet meer veilig om deze te gebruiken en dus wordt er les gegeven in de kerk. Door de permanente klaslokalen te bouwen zal de overheid getrainde leraren en schoolmaterialen sturen waardoor de kwaliteit van het onderwijs ook zal verbeteren.

In december hebben wij heerlijke suikerbroden van bakkerij Bruinsma verkocht. Dit heeft in totaal 915 euro opgebracht. Iedereen heel erg bedankt die ons heeft gesponsord en wij hopen dat jullie er van hebben genoten!

Het einddoel is nog niet bereikt. Binnenkort zullen wij met meer informatie komen over de acties. Via de volgende site kunt u updates vinden over ons project en is het ook mogelijk om een sponsoring te doen:

geef.ws/wjelsrypwinsum

https://www.worldservants.nl/wjelsrypwinsum 
Groetjes Wytske en Wianne
 
 
World Servants , Wjelsryp Winsum World Servants , Wjelsryp Winsum

world servants in het kort

Actiegroep Wjelsryp | Winsum bouwt met World Servants aan verandering. World Servants wil mensen enthousiast maken om iets voor een ander te betekenen. Jaarlijks werken zo'n 800 vrijwilligers mee in een ontwikkelingsproject van partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Ze bouwen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika mee aan bijvoorbeeld een school of een kliniek. Daardoor verandert niet alleen het leven van de mensen daar, maar ook de jongeren zelf veranderen. Dat noemt World Servants bouwen aan verandering.
https://www.worldservants.nl/wjelsrypwinsum 
https://www.worldservants.nl/