zomer 2023 zomer 2023
In de zomer van 2023 zullen wij, Jelke en Wianne Greidanus, met World Servants gaan bouwen aan verandering in Rwanda. Samen met de inwoners zullen we een kleuterschool bouwen voor zo’n 120 leerlingen ter aanvulling op de basisschool.

Voor mij, Wianne, zal het mijn vierde project worden. Na de mooie ervaringen in Zambia, Den Haag & Malawi heb ik er nu voor gekozen om in 2023 weer op project te gaan naar Rwanda. In 2020 was het al de bedoeling om hier naar toe te gaan maar dat is toen door corona niet doorgegaan. Daarom is het nu nog mooier om alsnog naar Rwanda te gaan en daar letterlijk te bouwen aan verandering.

Voor mij, Jelke, zal het de eerste keer zijn dat ik met World Servants meega. Na alle positieve verhalen van Wianne aan te hebben gehoord, heb ook ik besloten mij aan te sluiten bij deze groep. Ik ben erg benieuwd naar wat deze reis mij gaat brengen. Één ding staat vast, het wordt een ervaring om nooit meer te vergeten. En hoe mooi is het om daarbij ook nog iets voor de lokale bevolking daar te kunnen betekenen.

De overheid van Rwanda heeft als regel ingesteld dat elke deelgemeente een volwaardige kleuterschool moet krijgen met drie klaslokalen, een keuken, een speelveld en een toiletruimte zodat de kinderen een goede voorbereiding krijgen op de basisschool. In de omgeving van Ruyenzi is geen kleuterschool aanwezig. Dit betekent dat de kinderen basisvaardigheden niet ontwikkelen. In de eerste leerjaren op de basisschool moet er nog veel tijd besteed worden aan deze vaardigheden, waardoor de ontwikkeling van de kinderen onnodige vertraging oploopt. Met een kleuterschool verbonden aan de basisschool kunnen de kleuters een goede start maken in het basisonderwijs.
Veel ouders werken op het land terwijl de kleuters, die nog niet naar school kunnen, dan vaak zonder toezicht thuis zijn. Dat levert met regelmaat problemen op. Daarnaast zijn de kinderen, als ze dan naar de basisschool kunnen op ongeveer 7-jarige leeftijd, daarvoor dan niet meer zo gemotiveerd. Ook omdat ze dan vaak ouder zijn dan klasgenoten die eerder naar school gingen.

De doelen voor dit project zijn:
  • Creëren van kindvriendelijke omgeving door goede klaslokalen en voorzieningen voor de kleuters. Hierdoor kan er beter les worden gegeven en zal het voor leraren aantrekkelijker zijn om hier te komen werken.
  • Verbeterde ontwikkelkansen voor de leerlingen zodat zij worden voorbereid op de basisschool.
  • Verbeteren van de zorg voor jonge kinderen. Dit zal niet alleen de prestaties van kinderen verbeteren maar ook hun gedrag positief beïnvloeden.
  • Verbeterde hygiënische omstandigheden door schone toiletten.
  • Betere opvang voor de kinderen en daardoor thuis minder problemen.

Meer informatie over dit project zou u kunnen vinden op: www.worldservants.nl/rw123.
Mocht u ons willen steunen bij dit project, zou dat kunnen door een bijdrage via www.geef.ws/jelke of www.geef.ws/wianne

Groetjes,                                      
Jelke & Wianne

 
 
World Servants , Wjelsryp Winsum World Servants , Wjelsryp Winsum

world servants in het kort

Actiegroep Wjelsryp | Winsum bouwt met World Servants aan verandering. World Servants wil mensen enthousiast maken om iets voor een ander te betekenen. Jaarlijks werken zo'n 800 vrijwilligers mee in een ontwikkelingsproject van partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Ze bouwen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika mee aan bijvoorbeeld een school of een kliniek. Daardoor verandert niet alleen het leven van de mensen daar, maar ook de jongeren zelf veranderen. Dat noemt World Servants bouwen aan verandering.
https://www.worldservants.nl/wjelsrypwinsum 
https://www.worldservants.nl/