ORDE VAN DIENST 27-11-22, Themadienst International Justice Mission ORDE VAN DIENST 27-11-22, Themadienst International Justice Mission
Voorganger: dhr. R. Vlot
Organist: Lies Stienstra

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel
Lied voor de dienst, Gezang 120 vers 1 en 4 met orgel!
Welkom door ouderling van dienst
Aansteken eerste Adventskaars, lezen van een gedichtje door leiding Kindernevendienst
Intochtslied (allen gaan staan) Lied 222 De morgen is een vriend (via beamer)
Stil gebed
Bemoediging en groet
Toelichting op het thema
Kyriegebed
Woorden van vergeving Efeze 5: 8-15
De kinderen gaan naar de kindernevendienst, we zingen het kinderlied ‘wij gaan voor even uit elkaar’
DIENST VAN HET WOORD
Zingend bidden Lied 317 Grote God, Gij hebt het zwijgen vers 1
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 58: 1-11
Zingend bidden Lied 317 Grote God, Gij hebt het zwijgen vers 2
Schriftlezing Nieuwe Testament: Romeinen 8: 19
Zingend bidden Lied 317 Grote God, Gij hebt het zwijgen vers 3
Verkondiging
DIENST VAN HET ANTWOORD
Zingen Gezang 172 Een mens te zijn op aarde vers 1
De kinderen komen terug, we horen een verhaaltje en zingen het projectlied (via beamer)
Uitnodiging om IJM te ondersteunen
Dankgebed
WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied Lied 422 Laat de woorden die we hoorden
Zegen
Lied 425
 
terug