liturgie 19 mei 2019 liturgie 19 mei 2019
Voorganger: dhr. G. Wijngaarden, Organist: Barteld Post

LIED – verzoeklied vanuit de gemeente, via de beamer

DE KERKENRAAD KOMT BINNEN

WELKOM EN MEDEDELINGEN – ouderling

INTOCHTSLIED: SMM 95 – Samen in de naam van Jezus

STIL GEBED  -   BEMOEDIGING EN GROET

KLEIN GLORIA

GEBED OM ONTFERMING

LOFPRIJZING: SMM 133 – Ik wandel in het licht met Jezus

(WOORD VOOR DE KINDEREN)   -   DE KINDEREN GAAN NAAR DE NEVENDIENST – ZINGEN KINDERLIED ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

SCHRIFTLEZING : Markus 2:1-12

LIED: SMM 165 – Groot is uw trouw

VERKONDIGING

STILTE

LIED: SMM 154 - Ik wil zingen van mijn heiland

DE KINDEREN KOMEN TERUG

GEBEDEN

KOLLEKTE

SLOTLIED: SMM 88 – Geprezen zij de Heer

ZEGENBEDE

ZINGEN: GEZANG 456:3
 
terug