Liturgie voor zondag 5 juli Liturgie voor zondag 5 juli
Voorganger: dhr. C. van Rijn
Organist: mw. L. Stienstra

Bij binnenkomst orgelspel door Lies Stienstra
Kaarsen worden ingebracht door Ria de Haan en deelnemers van de World Servantsgroep
Aansteken van- en uitleg bij de kaarsen
Lied: Liedboek 280: De vreugde voert ons naar dit huis...
Votum en groet
Kyriëgebed 
10 woorden van God die mét ons gaat
Lied: Opwekking 334: Heer Uw Licht en Uw Liefde schijnen
Gebed bij de bijbel
Moment met de kinderen...
1ste schriftlezing: Joël 2: 21 t/m 24
2de schriftlezing Marcus 2: 1 t/m 12
Lied: Liedboek 657: Zolang wij ademhalen...
Preek
Orgelspel door Lies
Gebeden en stil gebed
Inzameling van de gaven bij het uitgaan...
Slotlied: Evangelische bundel 218: Samen in de naam van Jezus...
Heenzending en Zegen 
Orgelspel door Lies
 
terug