liturgie 4-10-2020 liturgie 4-10-2020
Liturgie 4- 10-2020 voorganger dhr. C. van Rijn Orgelspel.  Mededelingen Lied: psalm 87 enkele coupletten... Votum en groet.  Liedboek 117d  Laudate omnes gentes... Kyriëgebed . Opwekking 123 Groot is Uw trouw o Heer.. Leefregels.  Moment met de kinderen.  Evangelische bundel 459 Lees je bijbel bid elke dag... Gebed bij de bijbel.  1ste schriftlezing Jesaja 43 : 1 t/m 7 Joh. de Heerbundel 569 Heer, wees mijn Gids op heel mijn.. 2de schriftlezing Matteüs 21 : 33 t/m 43. Liedboek 657 Zolang wij ademhalen... Overdenking.  Orgelspel.  Lied : Er is een God die hoort ( Vreugde of blijdschap, droefheid of smart...) Dank aan scriba Piet Smink.  Gebeden stilte en Onze Vader.  Toelichting bij de inzameling van de gaven.  Video " Israël...."  Slotlied: Hear wês mei us oant in oare kear.. Heenzending en Zegen.  Collecte bij de uitgang Orgelspel.  Zingen op het plein
terug