Liturgie 14-7-2019 Liturgie 14-7-2019

Voorganger ds. A.Bouman; organist Hains de Vries


Verzoeklied via beamer

Welkom en mededelingen
                                  Zingen Ps.33:2,5 (allen staan)
                                  Stil gebed
                                  Bemoediging
                                  Groet
                                  Zingen klein Gloria
                                  Zingen Ps.33:8 (gemeente zit)
                                  Voorbereidingsgebed
                                  Zingen Ps.111:6
                                  Chr.leefregel - Mt.22:34-40 (vert.NBV)
                                  Zingen Lied 320:4 (voor organist: graag 1x voorspelen)

Wie oren om te horen heeft
                                 
                                        Dienst van het Woord
                                  Gebed
                                  Contact met de kinderen - aansteken lichtje -
                                      zingen: "we gaan voor even uit elkaar...", naar nevendienst.
                                  1e Schriftlezing Psalm 86:1-12 - lector, uit vert.-1951.
                                  Zingen Ps.86:4
                                  2e Schriftlezing Col.3:12-17 - lector, uit vert.NBV.
                                  Zingen Lied 657:1,3,4 Zolang wij adem halen
                                  Verkondiging
                                  Stilte
                                  Zingen Lied 342:1,2,3,4,5 (=Credo-lied, staande)  (Voor de organist:graag 1 x voorspelen) In God de Vader op zijn troon de

                                        Gebeden en gaven
                                  Dankzegging, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk "Onze Vader....".
                                  Inzameling van de gaven voor:

                                  Zingen slotlied Lied 978:1,2,3,4 Aan U behoort, o Heer der

                                              Zegen
                                       Gemeente: Lied 416:4 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

terug