Orde van dienst voor de eredienst op zondag 3 december 2023 (eerste advent) Orde van dienst voor de eredienst op zondag 3 december 2023 (eerste advent)
Voorganger: ds. T.T. Osinga
Organist: Tineke Greidanus

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Lied voor de dienst verzoeklied via de beamer
Welkom en mededelingen
Aansteken eerste adventskaars en voorlezen gedichtje
Aanvangspsalm:              ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’ - Psalm 146: 1 en 2
Bemoediging, drempelgebed en groet
Zingen:                               ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’ – Psalm 146: 3         
Gebed, waarop geantwoord wordt met:
‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’ – Lied 437: 1, 3, 4 en 6
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om Gods Geest in ons midden
Met de kinderen:             De stad Jeruzalem
Zingen kinderlied: We gaan voor even uit elkaar
Lezen uit de bijbel (1):   Jesaja 65:17-25
Zingen:                ‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’ – Lied 766
Lezen uit de bijbel (2): Lukas 7: 18-23
Zingen:  ‘Hij die de blinden weer liet zien’ – Lied 534     
Verkondiging
Orgelspel
Zingen:                               ‘Richt op uw macht, o Here der heerscharen’  - Lied 451: 1, 2 en 3
Kinderen komen weer terug van de kindernevendienst, hangen een plaatje op en vertellen er over
DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden afgesloten met het bidden van het ‘Onze Vader’
Slotlied:                             ‘Nu daagt het in het oosten’ – Lied 444
Heenzending en zegen,
die beantwoord met het gezongen ‘Amen, amen, amen’.
 
terug