Liturgie voor zondag 3 juli 2022 Liturgie voor zondag 3 juli 2022
Voorganger: ds. C.P.Meijer
Organist: Barteld Post

De Kerkenraad komt binnen
Welkom en mededelingen - ouderling
Zingen Intochtspsalm 23b: 1, 2, 5
stil gebed
Votum en groet
Zingen Klein Gloria (Lied 195)
gebed om ontferming
Zingen Psalm 86: 1
genadeverkondiging
leefregel: Exodus 20: 1-17
Zingen Psalm 86: 4
gebed om verlichting van de Heilige Geest
Aansteken van het lichtje
Zingen kinderlied ‘wij gaan voor even uit elkaar’
Vertrek kinderen
1e lezing Jesaja 61: 10- 62: 3
Zingen Lied 176: 1, 6
2e lezing Marcus 7, 31 - 37
Zingen Lied 837: 1
Preek
Stilte
Zingen Lied 836: 1, 2
De kinderen komen terug
Gebed
Slotlied 835: 1, 4
Zegen
Zingen Lied 456: 3

Collecte (bij het verlaten van de kerkzaal)

 
terug