ISRAËLAVOND ISRAËLAVOND
Spreker voor deze avond is Ds. Kees van Velzen met als onderwerp:
“De rol van Israël in Gods heilsplan”.
Na de inleiding is er gelegenheid voor discussie.
van harte welkom op deze avond
terug