Corona protocol Corona protocol
Opgesteld aan de hand van uitgangspunten van RIVM en PKN.
Vooraf: door het wijzigen van de omstandigheden kan het zijn dat dit protocol achterhaald is; het is iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid om in of bij de het kerkgebouw te zijn.
 
Hierna volgen aanvullende richtlijnen voor een Kerkdienst.
 
Aanmelden Kerkdienst.  Men kan zich op vrijdag tussen 17.00 en 19.00 uur telefonisch aanmelden voor de zondagdienst bij Bontje Faber 0515 331 303, Hieke Bergsma 0517 342 156, via de mail koster@annatsjerke.nl en scriba@annatsjerke.nl. De koster kan dan het aantal stoelen uitzetten.
 
Als u zich kwetsbaar voelt of u of uw huisgenoten zijn verkouden of hebben koorts, dan wordt  u verzocht thuis te blijven en wanneer u zich al  aangemeld heeft dan graag afmelden.    
 
Looproute bij Kerkdienst. Bij binnenkomst allemaal door de hoofdingang. Gastheer/vrouw staat in het voorportaal, vraagt de mensen naar hun gezondheid en spuit desinfectie alcohol in de handen en zo de volgende.  
 
Graag meteen naar de Kerkzaal en eigen jas meenemen en over de eigen stoel hangen. De gang wordt niet gebruikt.
 
Koster coördinator wijst meestal de rij waarin men aan kan schuiven. Als men een wens heeft voor een specifieke plek in de kerk (bij de deur) dat graag aangeven als men zich opgeeft op de vrijdag voor de dienst.
 
In de consistorie maximaal 3 personen. De dominee, 1 ouderling en 1 diaken.
 
Liturgie. Ouderling van dienst achter de liturgische tafel, ds. gebruikt alleen de preekstoel.  Is er een schriftlezer: dan de microfoon op statief erbij zetten (koster).
 
Zingen. Tijdens de dienst niet zingen maar NEURIËN, met de mond gesloten.
 
Collecte. Bij het uitgaan gaan we rij voor rij met inachtneming van de afstand, langs de collecte vazen in de hal en rechtstreeks naar buiten. Tellen door diakanen met plastic handschoenen aan of pas na 2 dagen tellen. U kunt ook via de bank storten op de nummers voor de
Kerk NL 18 RBRB 0852 2045 58               en voor
De Diaconie NL 71 RABO 0371 0605 40
 
Kindernevendienst. Dat mag met afstand houden door de leiding.
 
Koffiedrinken. Dat zien we wel als dat weer kan.  
 Aanmelden voor een vergadering.  
Men moet zich voor het reserveren van ruimte vooraf melden bij de koster. Vooraf aan de bijeenkomst worden het opgegeven aantal stoelen klaar gezet, koffie/theekannen neer zetten, kartonnen bekers met roer staafjes, suiker en koffiecreamer in zakjes op tafel. Officieel mag dan 1 pers. de koffie thee inschenken vanachter de tafel. De onderlinge afstand is 1,5 meter. Huisgenoten hebben onderling geen beperkingen.
 
Gebruik toiletten. Dat kan, wel graag minimaal gebruiken. Volg s.v.p. eventuele aanwijzingen.
 
Verantwoordelijkheid. Iedereen die zich in het gebouw bevindt is daar op eigen verantwoordelijkheid en is zelf aansprakelijk voor mogelijke gevolgen.
 
Schoonmaken. Elke ruimte wordt na gebruik schoon gemaakt (georganiseerd door de Kosterij).
 

 
terug