winterwerk winterwerk

Ouderenmorgen op de woensdag
Woensdag 2 oktober is het zover: dan hopen we weer bij elkaar te komen! We praten over alles wat ons maar bezighoudt op het gebied van geloof, kerk en samenleving. We doen dat aan de hand van de Bergrede. Ondertussen hebben we kennisgemaakt met enkele beroemde en soms prikkelende uitspraken van Jezus die in deze rede zijn samengebracht. De laatste keer ging het over 'bezorgdheid' en dat konden we lezen in Matteüs 6 vanaf vers 25. Koffie, ontmoeting en gezelligheid maken de ochtend tot een mooi geheel. Het streven is om een keer in de vier weken bij elkaar te komen, de 1e keer op 3 oktober, de 2e keer is ook al bekend namelijk op 30 oktober. Locatie: Marialokaal, Winsum. Tijd: van 10.00 tot 11.30 uur.

Lezing hoofdredacteur van het Friesch Dagblad
Ria Kraa, woonachtig in Easterlittens, is hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Zij zal een lezing houden over haar werk en over christelijke journalistiek in het algemeen. Een boeiende avond met boeiende vragen: wat maakt een krant tot een christelijke krant? Wat onderscheidt het dagblad van andere kranten? Datum: donderdag 21 november Tijd: 20.00 uur in de Mariakerk te Winsum. Opgave is niet nodig, een ieder is welkom.

Mannenavonden
In het boekje voor het Winterprogramma 2019/2020 hebben we het al aangekondigd. We gaan enkele mannenavonden houden dit seizoen. Met zijn vieren Piet Smink, Tjerk Swart, Cees van Rijn en Tjeerd de Haan hebben we hier vorige week over gesproken.
 
De eerste keer op donderdag 30 januari 2020 om 20.00 uur hebben we vooralsnog een open agenda. We willen het hebben over wat ons overdag bezighoudt. En ook wat ons bezig houdt of zou kunnen houden met ons geloof, ons praktisch geloof.
“We hebben het er dan even over”,  om zomaar te zeggen.
Op deze eerste avond gaan we ook kijken wat we een tweede avond kunnen doen met z’n allen.
 
Donderdag 30 januari 2020
Donderdag 20 februari 2020
Donderdag 19 maart 2020 en mogelijk donderdag 16 april 2020
Alle avonden om 20.00 uur in de Anna Tsjerke
 
Je bent van harte welkom!
Namens Piet, Cees, Tjerk en mijzelf.
Tjeerd de Haan
06 536 810 17

Vrouwenavond
Hoi Vrouwen We hebben drie fijne vrouwenavonden gehad in het voorjaar. Het lijkt ons mooi om een vervolg te geven aan deze avonden. Ons idee is om drie avonden in het najaar en drie avonden in het voorjaar bij elkaar te komen. Je bent van harte welkom op donderdag 10 oktober om 19.30 uur bij Froukje, Tsjerkebuorren 5 in Winsum.
Hartelijke groet, Froukje en Ria

Voor de jeugd
Club voor groep 5 t/m 8 In het komende seizoen is er weer op vrijdagavond club, waar we leuke dingen doen zoals figuurzagen, knutselen, sinterklaas vieren, playbackshow enz. Sommige activiteiten zijn gezamenlijk en voor de rest wordt het opgedeeld in twee groepen, groep 5/ 6 en groep 7/ 8. De club begint zoals altijd met de Tri-axy een gezellige gezamenlijke spelletjesavond. Deze is dit jaar op 11 oktober om 19.00 uur.
Club wordt gehouden in het jeugdhonk van de Anna Tsjerke. De leiders zijn Ulbe en Bontje. Club is voor alle kinderen uit het dorp!!!! Om je op te geven of voor vragen mag je/u altijd contact opnemen met Bontje 06-25157748 / bontjef@hotmail.com
Club voor jeugd 12 /13- 14/15 jaar Samen met jullie willen we graag in het komende seizoen om de drie/vier weken op de vrijdagavond een paar gezellige uurtjes beleven met spel /creatief/ een uitje ….. Of juist iets wat jullie zelf inbrengen!!!

Jeugd 16+ WORLD SERVANTS 2020 !!!
Zoals jullie misschien wel weten gingen de afgelopen zomer van 2019 een groep jeugd uit Winsum en Wjelsryp met World Servants naar Zambia en Ecuador. Spreekt dit jou ook aan?
Zeg je ik doe mee! Of heb je nog vragen? We organiseren in het najaar op een zondag weer een gezellige middag om te horen of er weer animo is voor een avontuurlijke reis met World Servants! Deze middag is er ook een verslag van de reizen van het afgelopen jaar in woord en beeld. Alvast hartelijk welkom! Jullie horen nog de datum. Natuurlijk is daarvoor heel veel geld nodig en worden er allerlei aces georganiseerd. Is voor jou mee gaan op reis geen optie maar wil je wel graag mee ace voeren, ook dan ben jij op die middag hartelijk welkom ! Samen iets betekenen voor een ander ….. TOP !!! Voor info Froukje 06- 10767736 froukjebeuckens@hotmail.nl
Of gewoon lekker chillen….. Waar het omgaat is leuk contact! En natuurlijk is iedereen welkom! Voor info: Fokelien: 341853 jf_jonker@hotmail.com Froukje: 342056 / 06 - 1076 7736 froukjebeuckens@hotmail.nl

Mediteren op de maandag in de Mariakerk
In een wereld vol drukte, toeters, bellen en pings is het soms moeilijk om rustig door te kunnen ademen. Maar stilte kan helpen om tot rust te komen. Het kan helderheid geven in ons bestaan en ons dichter brengen bij de Bron. Het eerste deel van de avond praten we over de betekenis van stilte, meditatie en gebed. Daarna gaan we via eenvoudige lichaams- en ademhalingsoefeningen de stilte in. U bent van harte welkom, met of zonder meditatie ervaring. Data: 14 oktober, 28 oktober, 4 november, 18 november, 25 november. Tijd: 19.30 - 21.00 uur. Locatie: Mariakerk, Winsum. Opgave graag via het opgavestrookje.

Kleasterkuier in Jorwert op de woensdag
Iedere woensdagochtend is er om 09.30 uur een korte viering in de kerk in Jorwert, georganiseerd door Nijkleaster. Er is koffie of thee met kleasterkoeke. Daarna is er een wandeling rondom Jorwert die rond 12.30 uur afgesloten wordt met een zelf meegebrachte lunch. Op 6 november hoop ik zelf als gastvoorganger aan de ochtendviering mee te doen. Stilte, bezinning en verbinding zijn de belangrijke thema's . U bent altijd welkom, ook als u alleen de viering mee wilt mee maken of als u niet aan de kleasterkuier mee kunt doen. Voor meer informae kunt u terecht op de website van Nijkleaster: www.nijkleaster.frl of bij ds. J. Hilverda.

Groeigroep
Op dinsdag 8 oktober hopen we weer te beginnen met de groeigroep; samen bezig zijn met de bijbel (Gods woord) en elkaar versterken in het geloof. We komen bij elkaar om 19:30 uur in de Anna Tsjerke. Iedereen is van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij W. Grit. Telefoon: 342050 Mail: grit@solconmail.nl Ook kunt u zich opgeven via het opgavestrookje, maar u mag ook op 8 oktober a.s. langskomen. Graag tot dan!
Gespreksgroep 30+
Voor jonge mensen vanaf een jaar of dertig die elkaar nu en dan ontmoeten om te spreken over wat hen bezighoudt. Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld: Opvoeding en traditie - wat geef ik door en wat laat ik los? Wat geloof ik zelf nog? Hoe kijk ik naar de toekomst van de wereld, het werk, mijn relaties? Het streven is om een keer in de maand bij elkaar te komen, bij een van de deelnemers thuis. Voor info: ds. Jurjen Hilverda of ds. Anja Donker-Kremer

Alpha
Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in circa en bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!
Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In Nederland waren dat er ruim 280.000. Alpha is gras. We beginnen met een gezamenlijke maaltijd (hier wordt een vrijwillige bijdrage voor gevraagd)
Bij voldoende deelname beginnen we met een nieuwe Alpha cursus. Hebt u nog vragen of wilt u zich opgeven, dan kan dit bij Froukje Beuckens (06-10767736) of froukjebeuckens@hotmail.nl

Kinderkerstfeest
Het is inmiddels al traditie. Het jaarlijkse gezamenlijke kinderkerstfeest. Het kinderkerstfeest is voor alle kinderen uit Winsum e.o. U kunt op eerste kerstdag vanaf 16.30 uur genieten van een mooie dienst met onder andere een musical voor en door kinderen. Verder gaan we samen zingen en is er wat lekkers. Deze dienst word georganiseerd door de gezamenlijke kindernevendiensten en de clubs. Voor vragen mag je/u altijd contact opnemen met Bontje 06-25157748 of bontjef@hotmail.com

Sjong mar mei
Ook dit jaar hebben we weer verschillende gelegenheden om samen te zingen. De eerste in de reeks van drie is zondagmiddag 13 oktober 16.00 uur in de Anna tsjerke. Hier zullen we allemaal liederen uit de bundel van Johannes de Heer zingen onder begeleiding van Anne Aardema op het orgel. Dit is een samenkomst om naar uit te kijken.
De tweede bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle inwoners van Winsum, Wjelsryp, Spannum, Baard, Easterlittens, Iens, Baaium en Tsjom. Dit is het inmiddels bekende Wintersjongen in de kerk van Baaium. Zondag 26 januari 2020 vanaf 10:00 uur hopen we allen weer bijeen te komen.
De derde in onze reeks Sjong mar mei is de Paaszangdienst. Deze is traditiegetrouw in samenwerking met het korps C.M.V. Oranje uit Spannum. Na de korte dienst wordt en een koffie concert gegeven waar alle aanwezigen kunnen genieten van het prachtige klanken van het korps. Maandag 13 april 2020 vanaf 10:00 willen wij u graag begroeten in de Anne Tsjerke.

Ontdek de Heilige Geest
Bent u op zoek naar leven en overvloed? Dan kunt u dat vinden dat bij Jezus Christus maar hoe kan Hij dat beloven aan u en mij? Het geheim daarvan is te lezen in Johannes 7:38-39.
Dit najaar willen we met elkaar de Bijbel bestuderen om te zien wat de Heilige Geest voor u en voor mij kan betekenen opdat wij ook leven en overvloed mogen ervaren. Ik nodig u van harte uit om samen met mij te gaan ontdekken wie de Heilige Geest is, want u zult zien dat het verder gaat dan alleen Pinksteren en dat de Heilige Geest vandaag ook nog bezig is. Jezus volgen is niet saai, maar de meest uitdagende missie die een mens kan hebben in zijn leven, maar dat kunnen we niet alleen daarvoor hee Jezus Christus de Heilige Geest gegeven. We gaan ook ontdekken wat het inhoudt om je iedere dag te laten leiden door de Heilige Geest want de Heilige Geest is namelijk voor iedereen die Jezus Christus wil volgen.
Dur u de uitdaging aan dan bent u van harte welkom op 17 & 31 oktober en 7 november om 20.00 uur in de Anna Tsjerke. In loop 19.30 uur
Gerard Wijngaarden

Help, ik lees de Bijbel! Een introductiecursus
De Bijbel is een boek dat veel oproept, zowel positief als negatief. In deze cursus gaan we kijken naar de achtergronden en ontstaansgeschiedenis van dit meest verkochte (maar minst gelezen) boek. Wat doen de verhalen met ons, wat is van waarde, wat kunnen we met een gerust hart naast ons neerleggen, is er een rode draad te ontdekken? De data: 19 november, 10 december, 7 januari, 4 februari, 3 maart, 31 maart, steeds op de dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur. Locatie: Marialokaal, Winsum. Opgave graag via het opgavestrookje.

Elisabethbode
De Elisabeth bode wordt ook in onze dorpen uitgegeven. Uiteraard is het voor ons moeilijk in te schatten wie hier prijs op stelt om deze te ontvangen. De Elisabethbode is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Als er inwoners zijn in onze gemeente die ook een Elisabeth willen ontvangen dan kan men dit aangeven bij Froukje Faber 0517-341332 of voffaber@outlook.com
Aan de Elisabeth bode zijn geen abonnementskosten verbonden, maar om de verspreiding in stand te houden stellen wij een vrijwillige bijdrage zeer op prijs. U kunt uw bijdrage storten op bankrekening nummer: NL09RABO0371002583

Stienparrenmiel
Zaterdag 16 november 2019
We gaan er weer voor. Vrijdag 15 november om 16:00 uur peren en aardappels schillen, voor iedereen die mee wil schillen. Peren mee naar huis om te koken , ook voor wie dat wil. Op zaterdag 16 november komen we naar de Anna Tsjerke om de maaltijd te nuttigen om 18:00 uur. U hoe dus voor zaterdag 16 november niet thuis te koken
Voorgaande jaren was dit een leuke bijeenkomst. Er komen elk jaar ongeveer 40-50 mee-eters. Samen aardappelen, vlees en heel veel stienparren eten. Bij het eten zijn mensen van verschillende leeftijden aanwezig dus iedereen is van harte welkom.
Het Stienparrenmiel hee twee doelen. Het ene doel is om gezellig samen te eten en het andere is om vanuit de extra opbrengsten geld in te zamelen voor mensen elders op de wereld die het niet zo breed hebben. De bijdrage is €5,- voor de ouderen en voor de kinderen is de bijdrage wat lager. Geld wat over is gaat naar een goed doel. Dat doel moet nog nader bepaald worden. In de traditie worden de aardappelen geschild door verschillende personen en ze worden gekookt in de kerk. De stoofperen worden ook trouw aangeleverd en zoals gezegd dus bij verschillende mensen thuis gekookt. Ook is er natuurlijk weer appelmoes.
Let op: we zoeken sponsoren voor de aanlevering van bijvoorbeeld een kilo gehaktballen of kilo worst. Ook voor het maken van een aantal toetjes of pudding. Opgave graag via het opgavestrookje. Deze uitnodiging is namens de Commissie Zending en Missionair Werk.

Over bevrijding voor gebonden mensen
Ik hou wel van rijmwoorden, en daarom gebruik ik graag de drieslag: zonden, wonden, bonden. Drie woorden die elk een eigen werkelijkheid open leggen: die van de weg van vergeving (zonden), de weg van genezing (wonden) en de weg van bevrijding (bonden) Gebondenheid is dat we vast zien aan dingen, aan mensen, aan gedachten, aan patronen, en dat we daar maar niet van los kunnen komen. Gebondenheid is dat je verslaafd bent aan de goedkeuring van anderen, aan succes, aan geld, aan porno, aan bitterheid, aan haat, aan sombere gedachten. Gebondenheid is dat je daardoor beheerst wordt en dat je er niet meer los van kunt komen. Je er misschien zelfs aan vastklampt omdat het tenminste nog enig houvast geeft in het leven dat verder verward en onherbergzaam is. De avond is een uitnodiging om mee te gaan op een ontdekkingstocht, om mee terug te gaan naar de basis, naar de kern van geloven, de kern Jezus Christus kennen, de basis van leven met God.
Ds. Fraanje datum: donderdag 27 februari 2020 om 20:00 uur locatie: Anna Tsjerke

Liturgisch bloemschikken
Ook komend winterseizoen is er weer liturgisch bloemschikken. Dit wordt verzorgd door Fokelien Jonker. De eerste avond zal zijn op donderdag 12 december 2019 over het thema Advent/Kerst. En nog twee avonden in 2020, datum in overleg met de groep. Tijdens de bijeenkomsten is er een korte bezinning en uitleg over de schikking, daarna gaan we creatief aan de slag. De avonden zijn toegankelijk voor iedereen! I.v.m. het bestellen van materialen graag van te voren opgeven via het opgavestrookje. Met groet, Fokelien Jonker

Psalmen om mee te leven
Samen psalmen lezen is een prachtig en spannend avontuur. Hoewel de gedachten en gevoelens van de bekende en onbekende dichters soms vreemd en zelfs afstotend zijn, weten ze ook iets in ons te raken dat met ons hart, ons geloof en onze relatie met de Eeuwige te maken hee. Onbevangen, hard en eerlijk geven de psalmisten zich zelf in hun gebed. Van hun schat aan inzichten en ervaringen kunnen we nog steeds leren. De data: 13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari, steeds op de maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur in het Marialokaal in Winsum. Opgave graag via het opgavestrookje.

Dagtocht naar Oost-Groningen
Op zaterdag 25 april 2020 gaan we voor de 2e keer een reis maken naar Oost-Groningen. Opnieuw worden we ontvangen door de Protestantse Gemeente Winschoten, in de oude middeleeuwse kerk op het Marktplein. Onder leiding van een stadsgids maken we een wandeling door het centrum waarin nog veel herinnerd aan de joodse bevolking die Winschoten ooit rijk was. Ook een tocht door het Groninger landschap met zijn monumentale boerderijen staat op het programma. Kosten: €45,- (reis, koffie, lunch). Opgave mogelijk via het opgavestrookje.

Kloosterweekend
Met een groep van maximaal 10 mensen gaan we - voor de 3e keer - een weekend naar het klooster. Van vrijdagmiddag 31 januari tot en met zondagmiddag 2 februari 2020 zijn we te gast bij de zusters Benedictinessen te Oosterhout. Een voorbereidende avond vindt plaats op 9 december. Opgave graag via het opgavestrookje.

Filmavonden
Fireproof vertelt het verhaal van brandweerman Caleb Holt en zijn vrouw Catherine. Caleb redt in zijn dagelijks leven regelmatig mensen en lee volgens de erecode van een brandweer team: laat nooit je partner achter! Maar waar zijn werk zo duidelijk is, is zijn privé leven in crisis. Het huwelijk van Caleb en Catherine kent grote spanningen omdat het paar geen tijd heeft voor elkaar. Onbegrip en egoïsme gaan hand in hand tot het grote woord klinkt: een scheiding wordt gepland. Een gesprek met zijn pas tot geloof gekomen vader doet Caleb besluiten om een uitdaging aan te gaan. 40 dagen lang gaat hij aan de hand van een boek ('The Love Dare') proberen zijn huwelijk te redden en te investeren in zijn relatie. Maar kan hem dat lukken met zijn andere verplichtingen?
locatie: Anna Tsjerke datum: Woensdag 8 januari 2020 om 19:30 uur

The Shack
De jongste dochter van Mack Phillips, Missy, wordt jdens een kampeervakane ontvoerd. In een verlaten hut in de wildernis van Oregon worden er aanwijzingen gevonden die erop duiden dat ze op brute wijze om het leven is gebracht.
Vier jaar later ontvangt Mack, die nog steeds in diepe rouw is, een opvallend briefje - schijnbaar van God - met de uitnodiging om opnieuw naar de hut te gaan en daar een weekend door te brengen. Tegen zijn gevoel in keert Mack terug naar de plek des onheils. Hij komt daar aan op een koude, winterse middag en stapt zijn grootste nachtmerrie binnen. Wat Mack in de hut vindt, verandert zijn leven volledig....
locatie: Anna Tsjerke datums: 16 januari 2020 (film) om 19:30 uur 23 januari 2020 (nabespreking) om 19:30 uur

Country Trailband
Zondagavond 9 februari 2020, komt de Country Trailband naar de Anna-Tsjerke, te Winsum, deze band speelt Gospel, Country, Glorieklokken en liederen van Johannes de Heer. In deze anderhalf uur durende dienst kan veel meegezongen worden en er wordt een korte meditae gedaan door één van de bandleden. Dit beloo een mooie en afwisselende avond te worden. Deze avond begint om 19.30 uur. Komt allen naar de Anna Tsjerke.

terug