Ouderengespreksgroep in het Marialokaal Ouderengespreksgroep in het Marialokaal

Dinsdagmorgen 15 maart is de volgende gespreksgroep, van 10.00 tot 11.30. De middaggroep komt op de middag samen, dinsdag 15 maart van 13.30 tot 15.00 uur. We doen de mooie ontdekking dat in klein verband eenieder nog meer tot zijn en haar recht kan komen dan anders! Het onderwerp van de dag is de lezing die voor zondag 13 maart, de tweede zondag van de veertigdagentijd, op het leesrooster staat: Johannes 12,20-36. De ervaring leert dat er veel meer is dat we graag met elkaar willen delen. En dat is precies de bedoeling.
Ds. J. Hilverda
 
Kleasterkuier Kleasterkuier
in Jorwert op de woensdagochtend
Iedere woensdag is er de kleasterkuier rond Jorwert die om 9.30 uur begint met het ochtendgebed in de kerk. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de pioniersplek Nijkleaster. (Onlangs is de eerst paal in de grond geslagen op het Westerhûs waar het nieuwe klooster gebouwd zal worden.) Stilte, bezinning en verbinding zijn de belangrijke thema’s. U bent welkom, ook als u alleen voor de viering komt en niet meedoet aan de wandeling. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Nijkleaster: www.nijkleaster.frl. Via deze site kunt u zich opgeven.
 
 
BREIEN VOOR GAMBIA BREIEN VOOR GAMBIA
Op donderdag 3 februari was de kerk gelukkig weer open en mochten we weer
breien voor Gambia in de Anna Tsjerke. We hadden een hele gezellige morgen en er werd heel wat afgekletst. Natuurlijk werd er ook gewerkt want Ytsje kan nog heel wat dekentjes gebruiken. Sommige werken ook thuis gestaag door en zo kon er alweer een tas met dekentjes afgeleverd worden bij Ytsje.

Ook kunnen we nog steeds garen gebruiken. Liefst zonder wol.
Heeft u/heb jij nog iets liggen wat niet meer gebruikt wordt dan mag dat altijd
bij één van ons ingeleverd worden. Wij kunnen het goed gebruiken.

Donderdag 3 maart is de eerstvolgende keer dat we weer bij elkaar komen.
Iedereen is van harte welkom. Tussen 9.30 uur en 12.00 uur staat de koffie klaar.

Hillie, Gé en Simone